Archeologický park Xanten

Xanten se nachází na západě Německa – ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kousek od měst Duisburg a Essen. V mnohém mi toto místo připomnělo již dříve navštívený archeologický park Petronell-Carnuntum. Stejně jako v Petronellu se v Xantenu se nachází bývalé římské opevnění – město Colonia Ulpia Traiana, které sloužilo jako základna pro vojenská tažení do Germánie. Římané ho začali budovat v roce 13 př. n. l., v průběhu prvního století se postupně rozrůstalo a v době své největší slávy ho obývalo přes deset tisíc obyvatel. Dnes je na místě opevnění archeologický park a muzeum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout, co se z města zachovalo. Pokud budete mít cestu okolo, určitě se zde na chvíli zastavte.

Xanten

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Německo.

Petronell-Carnuntum

Jen pár kilometrů od Českých hranic – asi 20 km západně od Bratislavy, po cestě do Vídně, leží městečka Petronell a Bad Deutsch-Altenburg, kde se za časů Římské říše nacházel legionářský tábor a hlavní město provincie Horní Pannonie – Carnuntum. Město bylo strategicky umístěné na takzvané jantarové stezce, která spojovala Severní a Jižní část Evropy. První zmínky o městu jsou ze začátku našeho letopočtu, kdy vládl Římu císař Augustus. Město bylo základnou X., XV. a později XIV. legie římských vojsk. Dokonce zde po 3 roky (172-175), v průběhu války s Markomany, pobýval císař Marcus Aurelius. Město bylo ve 4. století zničeno Germány a Valentinian I. se pokusil o jeho obnovu. Město už ale nedosáhlo takové slávy a později, ve středověku, bylo úplně zničeno Maďary.

petronell-carnuntum

V dnešní době je možné prohlédnout si “Archeologický Park Carnuntum” ve 3 různých lokacích zvaných Civilní část, Vojenské část a Muzeum Carnuntinum.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Rakousko.

Řím – Španělské schody

Španělské schody se nacházejí na Španělském náměstí (Piazza di Spagna) a jsou známé ze slavných italských módních přehlídek i filmů. Na tomto místě se také scházejí mladí lidé a tráví tu spolu volné chvíle. Schodiště se svými 183 stupni stoupá k náměstí Trinita dei Monti. Uprostřed se tyčí obelisk – Obelissco Sallustiano, který sem byl přemístěn ze slavných Sallustianských zahrad. Mohutná stavba kostela Trinita dei Monti za 16. století vévodí celému náměstí a je jedním z impozantních františkánských kostelů ve městě. Ve středu Piazza di Spagna se nachází Fontana della Barcaccia, dílo slavného sochaře Pietra Berniniho.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím – La Bocca Della Veritá – Ústa pravdy

Ústa pravdy (La Bocca Della Veritá) jsou umístěna pod podloubím kostela Santa Maria in Cosmedin na náměstí Piazza della Bocca della Veritá. Jedná se o kulatou mramorovou masku s průměrem 175 cm, tloušťkou 19 cm a váhou 1,2 tuny. Jsou dvě teorie, jak co mohla maska dříve sloužit. Jedna je, že to byla součást fontány. Druhá – zábavnější verze je, že za dob starého Říma sloužila tato maska antického boha jako “detektor lži”. Pokud lhář vstrčil ruku do úst masky, tak mu byla ruka ukousnuta. Tomu však prý “trochu pomáhali” kněží schovaní za maskou… :-) Ústa pravdy se také objevila ve filmu Prázdniny v Římě (1953).

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím – Pantheon

Pantheon patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Nechal ho postavit Marcus Vipsanius Agrippa jako chrám bohů antického Říma v roce 27 před naším letopočtem. Dnešní podoba Pantheonu pochází z doby Hadriánovy, kdy byl po požáru v roce 125 přestavěn. Centrem chrámu je ohromná aula o průměru 43 m zakrytá polokulovitou klenbou se stejnou výškou. V jejím středu je otvor o průměru 9 m. Ten slouží nejen jako zdroj světla pro celý prostor, ale i pro větrání a chlazení prostoru. Déšť, který projde otvorem je odváděn drenážním systémem v podlaze. Kopule a strop předsíně byly pokryty bronzovými pozlacenými střešními taškami s reliéfy, které nechal odstranit papež Urban VIII.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.