Avignon

Avignon se nalézá na jihu Francie v kraji Provence. Městem protéká řeka Rhona. Město obývá necelých 100 000 obyvatel. Od roku 1995 je historické centrum zapsáno v seznamu světového dědictví UNESCO. Celé středověké město je obklopeno hradbami postavenými ve 14. století.

Avignon

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Francie.

Les Baux de Provence

Bývalá středověká citadela Les Baux de Provence je jedna z nejnavštěvovanějších památek ve Francii. Tato pevnost byla vybudována v 9. století místními vládci na obrovské, 250 m vysoké, skalní plošině v pohoří Les Alpilles . Později přešla pod správu hrabat z Provence. Ve středověku proslul hrad jako Cour d´Amour – Dvůr lásky. V místě se také pravidelně pořádaly rytířské turnaje. V 15. století, po připojení kraje k Francii, se stala útočištěm protestantů, což byl začátek konce tohoto města. V 17. století byl na pokyn Kardinála Richelieu hrad zbořen a zbylo jen několik zdí a staveb.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Francie.

Gordes a Village des Bories

Gordes

Městečko Gordes se nachází v kraji Provence v pohoří Les Mont de Vaucluse. Jeho historie se datuje do 8. století, kdy zde bylo založeno benediktinské opatství. Městečko je terasovitě vystavěno na skále a je z něj nádherný výhled do širého okolí. Uprostřed tohoto malebného městečka najdete hrad z 11. století, později přebudovaný na renesanční zámek.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Francie.