Řím – Pantheon

Pantheon patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Nechal ho postavit Marcus Vipsanius Agrippa jako chrám bohů antického Říma v roce 27 před naším letopočtem. Dnešní podoba Pantheonu pochází z doby Hadriánovy, kdy byl po požáru v roce 125 přestavěn. Centrem chrámu je ohromná aula o průměru 43 m zakrytá polokulovitou klenbou se stejnou výškou. V jejím středu je otvor o průměru 9 m. Ten slouží nejen jako zdroj světla pro celý prostor, ale i pro větrání a chlazení prostoru. Déšť, který projde otvorem je odváděn drenážním systémem v podlaze. Kopule a strop předsíně byly pokryty bronzovými pozlacenými střešními taškami s reliéfy, které nechal odstranit papež Urban VIII.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím

Řím je hlavním městem Itálie. Nachází se v oblasti Lazio a provincii Roma. Na jeho území se také nachází církevní stát Vatikán. Město leží v krajině nazvané Campagna di Roma, 27 kilometrů od Tyrrhénského moře. Protéká jím řeka Tibera. Na ploše 1285 km2, jež Řím zabírá, žije více než 2,7 milionu obyvatel. Historické centrum Říma je zapsáno v seznamu kulturních dědictví UNESCO.

Vzhledem k tomu, že v Římě je památek, které stojí za vidění, opravdu mnoho, rozdělil jsem je do následujících příspěvků:

Kategorie: Itálie, Řím.