Řím – Koloseum

Koloseum (s původním názvem Flaviovský amfiteátr) je oválný amfiteátr v centru Říma, byla nejvyšší budova v Římské říši. Je to jedno z největších děl římské architektury a Románského inženýrství. Nalézá se na východní straně Fora Romana na místě umělého jezera v zahradě Neronova Zlatého domu. Jeho stavba byla zahájena mezi roky 70 a 72 za císaře Vespasiána a měl to být první stálý amfiteátr zasvěcený soubojům gladiátorů. Stavba byla dokončena v roce 80, za vlády jeho syna Tita a slavnostně otevřeno 100 dní trvajícími hrami. Další změny byly provedeny v průběhu Domiciánovy vlády (81-96). Stavbu tvořilo 12 ohromných kamenných bloků. Po obvodu byly římské arkády – oblouky, rozdělené sloupy. V každém výklenku byla původně umístěna socha nadživotní velikosti. Stavba byla zvenčí celá obložená bílým vápencem. Rozměry Kolosea: délka 180 m, šířka 150 m a výška až 50 m.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím

Řím je hlavním městem Itálie. Nachází se v oblasti Lazio a provincii Roma. Na jeho území se také nachází církevní stát Vatikán. Město leží v krajině nazvané Campagna di Roma, 27 kilometrů od Tyrrhénského moře. Protéká jím řeka Tibera. Na ploše 1285 km2, jež Řím zabírá, žije více než 2,7 milionu obyvatel. Historické centrum Říma je zapsáno v seznamu kulturních dědictví UNESCO.

Vzhledem k tomu, že v Římě je památek, které stojí za vidění, opravdu mnoho, rozdělil jsem je do následujících příspěvků:

Kategorie: Itálie, Řím.