Řím – Cirkus Maximus

Cirkus Maximus, největší mezi Římskými cirky, se nalézal v Římě mezi pahorky Palatinem a Aventinem. Měl kapacitu cca 320 000 diváků a mnoho dalších se dívalo ze sousedících pahorků. Rozměry cirku byly přibližně 600 x 200 metrů. V tomto údolí se konaly závody a festivaly již za etruských králů. Původně vcelku obyčejné závodiště nechal o něco rozšířit Julius Caesar, aby přiblížil zábavu také obyčejnému lidu. Cirk měl v té době asi 600 x 80 m a pojmul asi 250 000 lidí.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím

Řím je hlavním městem Itálie. Nachází se v oblasti Lazio a provincii Roma. Na jeho území se také nachází církevní stát Vatikán. Město leží v krajině nazvané Campagna di Roma, 27 kilometrů od Tyrrhénského moře. Protéká jím řeka Tibera. Na ploše 1285 km2, jež Řím zabírá, žije více než 2,7 milionu obyvatel. Historické centrum Říma je zapsáno v seznamu kulturních dědictví UNESCO.

Vzhledem k tomu, že v Římě je památek, které stojí za vidění, opravdu mnoho, rozdělil jsem je do následujících příspěvků:

Kategorie: Itálie, Řím.