Řím – Pantheon

Pantheon patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Nechal ho postavit Marcus Vipsanius Agrippa jako chrám bohů antického Říma v roce 27 před naším letopočtem. Dnešní podoba Pantheonu pochází z doby Hadriánovy, kdy byl po požáru v roce 125 přestavěn. Centrem chrámu je ohromná aula o průměru 43 m zakrytá polokulovitou klenbou se stejnou výškou. V jejím středu je otvor o průměru 9 m. Ten slouží nejen jako zdroj světla pro celý prostor, ale i pro větrání a chlazení prostoru. Déšť, který projde otvorem je odváděn drenážním systémem v podlaze. Kopule a strop předsíně byly pokryty bronzovými pozlacenými střešními taškami s reliéfy, které nechal odstranit papež Urban VIII.

Do doby, než byl Pantheon postaven, byla největší stavbou s klenutou kupolí na světě Atreova pokladnice v Mykénách. Pantheon si pak toto prvenství podržel až do 15. století, kdy byla postavena kupole katedrály Santa Maria del Fiore ve Florencii. Vstup do chrámu tvoří mohutný portikus s 16 žulovými sloupy s korintskými hlavicemi, který je jedinou dochovanou částí původní stavby z roku 27 př. n. l. (kromě tří sloupů vlevo, které jsou replikou ze 17. století). Sloupy jsou seřazeny do tří řad, přičemž v první je 8 sloupů, ve zbývajících dvou vždy po 4 sloupech. Na tympanonu je nápis zvěčňující zakladatele chrámu: M AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT (v češtině: Postavil Marcus Agrippa, syn Lucia, potřetí zvolený konzulem). Pantheon je v současné době nejstarší klenutá budova v Římě. Vstup do Pantheonu je volný.

Původně byl chrám zasvěcen všem bohům. Kolem roku 609[2] byl papežem Bonifácem IV. zasvěcen kultu Panny Marie a všech svatých mučedníků (S. Maria dei Martiri), dnes je zde národní mauzoleum. Jsou zde pohřbeni mj. Rafael, italští králové Viktor Emanuel II. a Umbert I., architekti Baldassare Peruzzi a Jacopo Barozzi da Vignola. V přeneseném významu znamená pantheon jakýsi soubor všech bohů uznávaných či uctívaných v určité společnosti. Postupně toto slovo získalo i význam místa odpočinku velkých osobností určitého národa – mauzolea.

Kategorie: Řím.