Řím – Koloseum

Koloseum (s původním názvem Flaviovský amfiteátr) je oválný amfiteátr v centru Říma, byla nejvyšší budova v Římské říši. Je to jedno z největších děl římské architektury a Románského inženýrství. Nalézá se na východní straně Fora Romana na místě umělého jezera v zahradě Neronova Zlatého domu. Jeho stavba byla zahájena mezi roky 70 a 72 za císaře Vespasiána a měl to být první stálý amfiteátr zasvěcený soubojům gladiátorů. Stavba byla dokončena v roce 80, za vlády jeho syna Tita a slavnostně otevřeno 100 dní trvajícími hrami. Další změny byly provedeny v průběhu Domiciánovy vlády (81-96). Stavbu tvořilo 12 ohromných kamenných bloků. Po obvodu byly římské arkády – oblouky, rozdělené sloupy. V každém výklenku byla původně umístěna socha nadživotní velikosti. Stavba byla zvenčí celá obložená bílým vápencem. Rozměry Kolosea: délka 180 m, šířka 150 m a výška až 50 m.

Koloseum sloužilo jako aréna pro gladiátory bojující mezi sebou nebo zápasící s šelmami pro pobavení diváků. Kapacita hlediště byla 50000 diváků. Odehrávaly se zde nejen gladiátorské zápasy, ale i rekonstrukce námořních i pozemních bitev, popravy a hrála se zde dramata založená na klasické mytologii. Je odhadováno, že se Koloseum mohlo stát místem smrti až pro půl milionu lidí. Koloseum zůstalo v provozu po téměř 500 let. Poslední zaznamenané hry se zde konaly v 6. století. Budova nakonec přestala být používána v rané středověké éře. Později pak bylo Koloseum využito mnoha způsoby – pro bydlení, jako dílny, jako opevnění, křesťanská svatyně, ale i rozebíráno jako zdroj kamene.

Přestože je Koloseum nyní ve špatném stavu v důsledku škod způsobených zemětřesením a rozebíráním kvůli kameni, bylo Koloseum dlouho chápáno jako ikonický symbol imperiálního Říma. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších současných turistických atrakcí. Koloseum je také vyobrazeno na italské pěticentové eurominci.

Kategorie: Řím.