Řím – Cirkus Maximus

Cirkus Maximus, největší mezi Římskými cirky, se nalézal v Římě mezi pahorky Palatinem a Aventinem. Měl kapacitu cca 320 000 diváků a mnoho dalších se dívalo ze sousedících pahorků. Rozměry cirku byly přibližně 600 x 200 metrů. V tomto údolí se konaly závody a festivaly již za etruských králů. Původně vcelku obyčejné závodiště nechal o něco rozšířit Julius Caesar, aby přiblížil zábavu také obyčejnému lidu. Cirk měl v té době asi 600 x 80 m a pojmul asi 250 000 lidí.

Nejdůležitější událostí v Cirku Maximu bývaly závody vozatajů. Závodů se účastnilo až 12 vozů a jelo se sedmkrát kolem cirku. Celková trasa tak měla kolem 6,5 km. Strany byly podélně rozděleny tzv. spinou, na níž byly umístěny sochy nejrůznějších božstev. Císař Augustus zde nechal vztyčit egyptský obelisk vysoký skoro 24 m a také dvě svatyně. Circus se také mohl napustit vodou a prováděly se zde pak rekonstrukce námořních bitev. Císařova lóže byla umístěna na dobře viditelném místě a i senátoři a jezdci měli svá místa zajištěná. Circus Maximus dvakrát vyhořel a několikrát se zřítila jeho část. Poslední závod se zde konal až v roce 549. V současné době se zde konají koncerty a různé kulturní akce.

Kategorie: Řím.