Petronell-Carnuntum

Jen pár kilometrů od Českých hranic – asi 20 km západně od Bratislavy, po cestě do Vídně, leží městečka Petronell a Bad Deutsch-Altenburg, kde se za časů Římské říše nacházel legionářský tábor a hlavní město provincie Horní Pannonie – Carnuntum. Město bylo strategicky umístěné na takzvané jantarové stezce, která spojovala Severní a Jižní část Evropy. První zmínky o městu jsou ze začátku našeho letopočtu, kdy vládl Římu císař Augustus. Město bylo základnou X., XV. a později XIV. legie římských vojsk. Dokonce zde po 3 roky (172-175), v průběhu války s Markomany, pobýval císař Marcus Aurelius. Město bylo ve 4. století zničeno Germány a Valentinian I. se pokusil o jeho obnovu. Město už ale nedosáhlo takové slávy a později, ve středověku, bylo úplně zničeno Maďary.

petronell-carnuntum

V dnešní době je možné prohlédnout si “Archeologický Park Carnuntum” ve 3 různých lokacích zvaných Civilní část, Vojenské část a Muzeum Carnuntinum.

Civilní část

První je “Civilní” část, ve které jsou odhalené základy bývalého města a několik rekonstruovaných domů, Amfiteátr a Heidentor (Pohanská brána). Vše se nachází na západním okraji Petronella. Rekonstruované budovy – veřejné lázně a obytný dům – byly znovu postavené za pomocí metod, jež používali i Římané. Na ploše parku se pak zajímavě míchají vykopané ruiny s renovovanými Římskými budovami.

petronell-carnuntum

petronell-carnuntum

Několik minut pěší chůze od vykopávek se nachází trosky amfiteátru, který ve své době pojmul až 15 tisíc lidí. Údajně se jednalo o 4. největší amfiteátr v celé Římské říši.

Na dohled od tohoto Amfiteátru se pak nachází Heidentor – Pohanská brána. Monumentální brána, která se nacházela na vstupu do opevnění Carnuntum. V jejím středu se tyčila socha císaře Konstantina II. Postavená byla mezi lety 354 a 361.

Vojenská část

Z vojenské části města se zachovaly pouze trosky druhého amfiteátru, které najdete na okraji města Bad Deutsch-Altenburg. Tento amfiteátr byl zvláštní tím, že mohl být naplněný vodou a mohly zde tak probíhat i námořní bitvy. U trosek je i malé gladiátorské muzeum.

petronell-carnuntum

Muzeum Carnuntinum

Muzeum je také v městečku Bad Deutsch-Altenburg, pár metrů od břehu Dunaje. V muzeu jsou k vidění nejzajímavější vykopávky z okolí.

petronell-carnuntum

Vstupné a otevírací doba

Otevřeno je každý den od 9 do 18 hodin a to od poloviny dubna do poloviny listopadu. Do všech 3 částí stačí jediná vstupenka, kterou koupíte za 9 €. Aktuální ceny a otevírací dobu zjistíte na webu www.carnuntum.co.at.

petronell-carnuntum

Kategorie: Rakousko.