Avignon

Avignon se nalézá na jihu Francie v kraji Provence. Městem protéká řeka Rhona. Město obývá necelých 100 000 obyvatel. Od roku 1995 je historické centrum zapsáno v seznamu světového dědictví UNESCO. Celé středověké město je obklopeno hradbami postavenými ve 14. století.

Avignon

Avignon byl založen Římany, později se připojilo k burgundskému vévodství. Ve 14. století bylo město sídlem papežů, kteří byli nuceni opustit Řím. Po návratu papežů do Říma byl do roku 1417 (znovusjednocení církve) sídlem vzdoropapežů, kteří se prohlašovali za oprávněné nástupce sv. Petra.

Světoznámou památkou je Avignonský most postavený ve 12. století (Pont St-Bénézet). Most byl poničen velkou povodní a několika válkami. Po jeho rozlomení v 17. století pak zůstaly jen 4 oblouky. Na druhém břehu zůstala pouze mostní věž Filipa Sličného. Most spojoval Avignon s Novým městem na pravém břehu řeky.

Avignon

Papežský palác, v originále Palais des Papes, který byl původně postaven jako pevnost, je největším gotickým palácem na světě. S jeho stavbou se začalo v roce 1335 a hotový byl již za, na tu dobu obdivuhodných, 20 let. V 18. století byla z paláce věznice, později ubytovna. Opraven byl ve 20. století a od té doby je otevřen veřejnosti. Za zmínku stojí Velká kaple. Její hlavní loď je dlouhá 52 metrů a na šířku má 15 metrů. Palácové věže jsou vysoké 50 m. Vedle papežského paláce je Katedrála Panny Marie s pozlacenou sochou Madony na špičce věže. V katedrále je umístěna hrobka papeže Jana XXII.

Kategorie: Francie.