Petronell-Carnuntum

Jen pár kilometrů od Českých hranic – asi 20 km západně od Bratislavy, po cestě do Vídně, leží městečka Petronell a Bad Deutsch-Altenburg, kde se za časů Římské říše nacházel legionářský tábor a hlavní město provincie Horní Pannonie – Carnuntum. Město bylo strategicky umístěné na takzvané jantarové stezce, která spojovala Severní a Jižní část Evropy. První zmínky o městu jsou ze začátku našeho letopočtu, kdy vládl Římu císař Augustus. Město bylo základnou X., XV. a později XIV. legie římských vojsk. Dokonce zde po 3 roky (172-175), v průběhu války s Markomany, pobýval císař Marcus Aurelius. Město bylo ve 4. století zničeno Germány a Valentinian I. se pokusil o jeho obnovu. Město už ale nedosáhlo takové slávy a později, ve středověku, bylo úplně zničeno Maďary.

petronell-carnuntum

V dnešní době je možné prohlédnout si “Archeologický Park Carnuntum” ve 3 různých lokacích zvaných Civilní část, Vojenské část a Muzeum Carnuntinum.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Rakousko.