Řím – Španělské schody

Španělské schody se nacházejí na Španělském náměstí (Piazza di Spagna) a jsou známé ze slavných italských módních přehlídek i filmů. Na tomto místě se také scházejí mladí lidé a tráví tu spolu volné chvíle. Schodiště se svými 183 stupni stoupá k náměstí Trinita dei Monti. Uprostřed se tyčí obelisk – Obelissco Sallustiano, který sem byl přemístěn ze slavných Sallustianských zahrad. Mohutná stavba kostela Trinita dei Monti za 16. století vévodí celému náměstí a je jedním z impozantních františkánských kostelů ve městě. Ve středu Piazza di Spagna se nachází Fontana della Barcaccia, dílo slavného sochaře Pietra Berniniho.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím – La Bocca Della Veritá – Ústa pravdy

Ústa pravdy (La Bocca Della Veritá) jsou umístěna pod podloubím kostela Santa Maria in Cosmedin na náměstí Piazza della Bocca della Veritá. Jedná se o kulatou mramorovou masku s průměrem 175 cm, tloušťkou 19 cm a váhou 1,2 tuny. Jsou dvě teorie, jak co mohla maska dříve sloužit. Jedna je, že to byla součást fontány. Druhá – zábavnější verze je, že za dob starého Říma sloužila tato maska antického boha jako “detektor lži”. Pokud lhář vstrčil ruku do úst masky, tak mu byla ruka ukousnuta. Tomu však prý “trochu pomáhali” kněží schovaní za maskou… :-) Ústa pravdy se také objevila ve filmu Prázdniny v Římě (1953).

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím – Pantheon

Pantheon patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Nechal ho postavit Marcus Vipsanius Agrippa jako chrám bohů antického Říma v roce 27 před naším letopočtem. Dnešní podoba Pantheonu pochází z doby Hadriánovy, kdy byl po požáru v roce 125 přestavěn. Centrem chrámu je ohromná aula o průměru 43 m zakrytá polokulovitou klenbou se stejnou výškou. V jejím středu je otvor o průměru 9 m. Ten slouží nejen jako zdroj světla pro celý prostor, ale i pro větrání a chlazení prostoru. Déšť, který projde otvorem je odváděn drenážním systémem v podlaze. Kopule a strop předsíně byly pokryty bronzovými pozlacenými střešními taškami s reliéfy, které nechal odstranit papež Urban VIII.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím – Koloseum

Koloseum (s původním názvem Flaviovský amfiteátr) je oválný amfiteátr v centru Říma, byla nejvyšší budova v Římské říši. Je to jedno z největších děl římské architektury a Románského inženýrství. Nalézá se na východní straně Fora Romana na místě umělého jezera v zahradě Neronova Zlatého domu. Jeho stavba byla zahájena mezi roky 70 a 72 za císaře Vespasiána a měl to být první stálý amfiteátr zasvěcený soubojům gladiátorů. Stavba byla dokončena v roce 80, za vlády jeho syna Tita a slavnostně otevřeno 100 dní trvajícími hrami. Další změny byly provedeny v průběhu Domiciánovy vlády (81-96). Stavbu tvořilo 12 ohromných kamenných bloků. Po obvodu byly římské arkády – oblouky, rozdělené sloupy. V každém výklenku byla původně umístěna socha nadživotní velikosti. Stavba byla zvenčí celá obložená bílým vápencem. Rozměry Kolosea: délka 180 m, šířka 150 m a výška až 50 m.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.

Řím – Fontána di Trevi

Barokní Fontána di Trevi je největší fontánou v Římě – na výšku má 25,9 m a na šířku 19,8 m. Fontána leží na místě křižovatky tří vodních cest a kde stál akvadukt zásobující vodou celý Řím. Hlavním stavitelem byl Nicola Salvi a stavba fontány Di Trevi mu trvala třicet let (1732 – 1762). Fontána je vytesána z mramoru a představuje Oceána (bůh moře) stojícího na veliké mušli, která je tažena mořskými koňmi, voda okolo jakoby přetéká přes pobřežní krajinu. Fontáně dominuje vysoký oblouk di Trionfo nazývaný “Království oceánů”.

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Řím.