Avignon

Avignon se nalézá na jihu Francie v kraji Provence. Městem protéká řeka Rhona. Město obývá necelých 100 000 obyvatel. Od roku 1995 je historické centrum zapsáno v seznamu světového dědictví UNESCO. Celé středověké město je obklopeno hradbami postavenými ve 14. století.

Avignon

pokračovat ve čtení »

Kategorie: Francie.